Heusden rond 1500

Vijf eeuwen geleden maakte Heusden een moeilijke tijd door. Het stadje ligt op de grens tussen Holland, Brabant en Gelre. De regio wordt hard getroffen door de Gelderse Oorlogen. Handelaren lopen gevaar, oogsten worden verwoest, dorpen geplunderd en platgebrand. Daar kwam een gebeurtenis bij, want door toedoen van ’s-Hertogenbosch verloor Heusden in 1481 zijn ligging aan de Maas: de Bosschenaren sneden bij Nederhemert listig een meander van de rivier af met desastreuze gevolgen voor de stedelijke economie, die vrijwel stil kwam te liggen.

Terwijl de markt van ’s-Hertogenbosch krioelt van de bedrijvigheid, is het angstvallig stil in Heusden. Geen schip passeert meer, de brouwerijen verliezen hun klandizie, de kerk zit halfvol. De Heusdenaren klagen en smeken. Ze proberen overal geld te lenen. De situatie lijkt uitzichtloos, en het oorlogsgeweld komt steeds dichterbij. De schutters van het Sint-Jorisgilde staan voor de zware taak de stadsmuren te verdedigen. Maar hoe ellendig de oorlogen ook zijn, voor Heusden zullen ze uiteindelijk juist de redding betekenen. Vanaf het einde van de zestiende eeuw zal de stad opbloeien en uitgroeien tot een onneembare vesting. Heusden wordt een belangrijke frontierstad die de Noordelijke Nederlanden moet beschermen tegen vijandelijke legers.

Jheronimus Bosch Heusden Gouverneurshuis

Detail uit het rechter paneel van De tuin der lusten

Reacties gesloten